671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

56

117

46

107

36

97

26

87

16

77

6

671

671

7

57

118

47

108

37

98

27

88

17

67

671

671

68

8

58

119

48

109

38

99

28

78

18

671

671

19

69

9

59

120

49

110

39

89

29

79

671

671

80

20

70

10

60

121

50

100

40

90

30

671

671

31

81

21

71

11

61

111

51

101

41

91

671

671

92

32

82

22

72

1

62

112

52

102

42

671

671

43

93

33

83

12

73

2

63

113

53

103

671

671

104

44

94

23

84

13

74

3

64

114

54

671

671

55

105

34

95

24

85

14

75

4

65

115

671

671

116

45

106

35

96

25

86

15

76

5

66

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

671

Den guddommelige 11 tals orden       

Og herren samlede alle sine disciple omkring sig på en plads. Og han sagde til dem: Kan i lave fuldkommenhed ud af det, som er ufuldkomment? Kan i lave orden af uorden? Og de sagde: Herre, det kan vi ikke. Og han stillede dem op, hver enkel af dem efter Sit nummer, i en firkantet orden, på hver side én mindre end tolv; og dette gjorde han, da han var vidende om, hvem der skulle forråde ham, (som skulle blive talt med som én af dem af mennesker, men han var ikke en af dem).

Den første i den syvende række oppe fra i midten, og den sidste i den syvende række nedenfra; og ham, som hverken var den første eller den sidste, gjorde han til midtpunkt for alle; og de øvrige stillede han op efter en guddommelig ordning. Og hver af dem fandt sin plads, så at;

DE DER VAR OVENFOR, VAR LIGESOM DEM DER, DER VAR NEDENFOR; OG DE DER VAR NEDENFOR, VAR LIGESOM DEM DER VAR OVENFOR; OG DEN VENSTRE SIDE, VAR LIG DEN HØJRE SIDE, OG DEN HØJRE SIDE VAR LIG MED DEN VENSTRE - SVARENDE TIL SUMMEN AF DERES TAL.

Og han sagde: Ser i, hvordan i står? Jeg siger jer: På lignende måde er riget ordnet; og den ene som hersker over alle er i jeres midte, og han er MIDTPUNKTET; og med ham er de 120, Israels udvalgte; og efter dem kommer 144.000 hedningernes udvalgte, som er jeres brødre.

Hver farvede firkants 4 hjørnetal giver 244. Divideret med 4, giver 61, som er midtertallet.
Alle kolonner, vandret, lodret eller diagonal giver 671. Divideret med 11, giver 61, som er midtertallet.

[Urevangeliet s. 103 kap. 68, v. 17 - 20. Fortsættelse fra Mattæus kap. 21, v. 28]