Intern avis til eftertanke for interesserede læsere

Løgstrup
Vi har ikke bare vort legeme,
som om det kun skulle være vort redskab, men vi er det. Jeg er ikke inden i mit legeme, som om mit legeme bare skulle være min persons periferi, men jeg er det.  Alt hvad vort legeme er, er vi, intet af det kan vi slippe for.  Alt hvad vi har oplevet med vort legeme, har vi oplevet med vor person og hele dens væsen." (Citeret fra Løgstrup: "Norm og spontanitet", 1993, p. 177.)


Mennesker
af
Karen Blixen
Det er vigtigt, at værne om mennesker. Men det er vigtigere, at sørge for, at mennesker stadig er værd at værne om.
"Karen Blixen"

Normal af Preben Eriksen
H
vis en far og mor har Kærlighed = Frihed =
Harmoni med hinanden, så avler de sunde børn.  Men sådan er det normalt ikke. Det er derfor der findes så mange  normale  mennesker
"Preben Eriksen"


emner1.gif (37229 bytes)Velstand velfærd
af Preben Eriksen
Man er nødt til at skelne mellem velstand og velfærd. Vi har rigeligt med velstand men ingen velfærd. Danskernes livskvalitet er tæt på nulpunktet. Man sørger for, vi har rigelig med materiale goder. Til gengæld gør vi ikke oprør. Myndighederne pådrager borgerne det ene forbud efter det andet. Rygeforbud, fedtafgifter og meget andet. Så råber pressen op, men kun pressen. 2 dage efter er det hele glemt. Det er jo nemmere at acceptere, end at gøre modstand. "Og vi har det jo så godt". Dette kan man gøre fordi man har fjernet folkets identitetsfølelse. Blandt andet har man overdænget os med amerikanske film og andet litteratur, der får os til at efterligne USA's kultur, med der til følgende bivirkninger. Det samfund og den kultur vi har i dag, kaldte man i 1930erne for fascisme. Myndighederne i Tyskland og andre lande sagde: I får jeres materielle goder. Til gengæld holder i jeres kæft. Man glemte bare, at denne undertrykkelse opbygger mange indre aggressioner i folket


Danmark er et land af Preben Eriksen
I gennem mange årtier har man stadig oftere hørt påstanden, at "Danmark er en forretning"
Nej Danmark skal ikke være en forretning. Danmark er en stat, med en regering der skal sørge
for, at beskytte dets folk. Drage omsorg for skolevæsenet, hospitaler og ældreomsorg. Udstede love og regler for borgernes adfærd over for hinanden.  Danmark er en stat hvori der er mange forretninger. Men den danske stat skal sandelig ikke være en forretning; snarere en servicefunktion for folket. Og nøjagtig det samme må gælde for kommuner og regioner. Behovet for service koster naturligvis penge. Og her må man så opkræve de nødvendige skatter. Og det i et omfang der er behov for. Jeg har i et tidligere indlæg  her opfordret vores nuværende kulturminister, til at adskille
kultur og kunst, så man kunne koncentrere sig mere om vores kultur, der jo er i en meget
ringe forfatning. Kultur har noget at gøre med menneskers trivsel og adfærd med hinanden.
Mens kunst er det der foregår på teatret, i atelieret eller hvad det nu ellers kunne være. Ved at man som borger betragter sig selv som en del af en forretning, skabes der en steril og klinisk kultur, som er i stik modstrid mod menneskets sande natur  Vi er et af verdens rigeste lande. Alligevel bilder vi hinanden ind, at vores land er i en
økonomisk krise, bare fordi vores konstante øgede vækst ikke mere øges, men står stille. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange sygdomme i dag er kultur- adfærdsbestemte. Der er naturligvis mange andre årsager til kulturændringer, som er til skade for danskernes helbred. Blandt andet, at vi har kopieret den amerikanske kultur, med dertil følgesygdomme. Hvis vi som borgere ville forstå sammenhængen mellem sygdomme og kultur, kunne det jo være, at vi ville forsøge et andet adfærd. Om ikke andet, så for at spare en masse skattekroner. Man burde, som ledere af en stat, kommune eller region, begynde at koncentrere sig om borgernes trivsel i stedet for at sidde og jongler med milliardernes pladseringer. Bruge milliarder på krigstogter og derfor må skære ned på udgifter til politi,  skolevæsenet og sygehusbudgetter.  Politikerne burde se sig selv som borgernes tjenere, og ikke som dets chefer og herskere.

Måske lyder det hele som ren utopi, men der er ingen tvivl om, at mange af vores dårligdomme skyldes vores kultur, eller mangel på samme. Vi bilder os ind, at vi er tilfredse, fordi vi kan skaffe os det legetøj (bekvemmeligheder) vi ønsker, og få den mad vi kan spise. Men indvendig raser vi, ophober indre aggressioner og bider tænderne sammen og holder kæft. Dette kaldes også dårlig livskvalitet.

Urevangeliet (Download hele bogen) 
"De Tolv Helliges Evangelium" er et af de ældste og det mest komplette af alle tidlige kristne skrifter, og det opbevares i sit hele i et buddhistisk kloster i Tibet, hvor det var blevet gemt af en mand fra essernes samfund, som ville bringe det i sikkerhed, så det ikke skulle komme i forfalskeres hænder.
Det bringes nu for første gang i en oversættelse
fra den arameiske tekst."


Menneske - dyreadfærd
af Preben Eriksen
Vi skal  ikke bare opføre os ordentlig mod vores brødre og søstre (dyrene), for på længere sigt at overleve som art. Men også for vores egen  helbreds / psykes skyld på kort sigt - lige her og nu.

Mad til alle af Preben Eriksen
Hvis den mængde korn man fodre grise med, blev brugt direkte til menneskeføde i stedet for griseføde, så ville denne mængde korn kunne ernære 10 gange så mange mennesker . Og mennesker ville blive 10 gange sundere.


Pressen af Preben Eriksen
Da kirken uddøde,
blev hvervet overtaget af pressen.  Dette er den nye tro. Derfor er det ikke så sært, at så mange mennesker mener det samme. De læser jo de samme aviser, og ser den samme Tv-avis. 


Tro og overtro af Preben Eriksen
For at forstå forskellen mellem religion og politik, så må man finde den i ordet "isme".
Det hedder "katolicisme", "protestantisme", "satanisme osv.
Det hedder "Socialisme", "Liberalisme", "marxisme" osv.
Isme betyder retning. Og hvad enten det hedder religion eller politik, så er det alt sammen et spørgsmål om tro, bare i forskellige retninger. Personlig foretrækker jeg at kalde det hele for religion. Man skal ikke tro, at fordi kirken er ved at uddø, at så er folk holdt op med at være religiøse. Folket interessere sig heller ikke for politik. Men underholder sig gerne med historier og "følgetoner" i pressen og medierne. Derfor har pressen også så stor en magt som den har, fordi folket lader sig drive rundt i manegen af medierne. Folket er ikke idealister. Folket kræver bare at de får deres mad og legetøj. Og det må man jo sige, at folket får, endda i meget store mængder. Men godt nok har folket en retning, men hvad er målet.

Tao Te King
Når det store TAO glemmes,
opstår "næstekærlighed og pligt".
Når klogskab og intelligens dukker frem.
Begynder det store hykleri.
Når slægtens sammenhold svækkes, opstår
"sønlig hengivenhed og forældrekærlighed".
Når landet er i opløsning og kaos,
træder trofaste tjenere frem.


Opgiv "begavelse", lad klogskab fare,
Det vil være hundrede gange bedre for alle.
Giv afkald på "næstekærlighed og pligt",
Så vil alle atter føle sig ansvarlige for alle.
Opgiv ambitioner, giv afkald på udbytte,
Så vil røvere og tyve forsvinde.

Min tilføjelse:
Slip stoffer og seksualiteten fri,
Så vil voldtægt, overfald og krig forsvinde.
Video fra vores kolonihave (musik)

 

 

 

 Bøger jeg har læstDen lille forskel er meget stor af Preben Eriksen
Der er nok en naturlig årsag til, at der er flere mænd end kvinder der sidder på magten. Kvinder har en helt anden tilgang til magt. Den ligger mere i det skjulte "latente". Hun har ikke behov for at fremstille sin magt for at få den bekræftet. Det kan godt være, at der er nogle kvinder der gør det. Men spørgsmålet er så. Hvor meget kvinde hun så er? Og i så fald kan det jo være ligegyldig om hun er mand eller kvinde.
Man stræber vel aldrig efter det man har i forvejen. Man må heller ikke glemme, at magt, er noget man tar' og ikke noget man får. Hvis man har fået den, er den jo betinget af den man har fået den fra.
Skulle man ikke hellere glæde sig over, den lille rest der stadig er tilbage af forskellighed mellem mand og kvinde.
En rigtig mand udøver sin mandlige kraft med kvindelig mildhed.
En rigtig kvinde udøver sin kvindelige mildhed med mandlig kraftGenesis

Mennesket har engang levet i lykkelig uvidenhed, paradis. Men på denne vandring i deres udvikling, lå der en stor fare forud, (Intelligensen) - som de ikke anede det mindste om. En viden, der skulle vise sig at være dødbringende for dem. En dag fandt en kvinde ud af, at der var en sammenhæng mellem at parre sig, når de havde trang, og så dette med at føde et barn. Dette var en fatal opdagelse. Nu skulle de nemlig til at vælge om de ville have børn eller ej, da de nu var blevet bevidst om årsag og virkning. "Kausalitet". Det var et stort ansvar for en mand og en kvinde, at have denne viden. At tage beslutninger medfører nemlig ansvar og dermed samvittighed og skyldfølelse. Men meget snart var der andre mennesker, der gerne ville tage ansvaret for dem. Og fortælle hvad der var rigtigt og forkert. Og dermed blev de fri for skyldfølelse over at skulle vælge forkert. Denne skyldfølelse kaldte de for gud. Og de mange magthavere der skulle tage beslutninger for dem, kaldte de for præster.

Føljeton
Befolkningen er stort set ligeglade med hvad der foregår, så længe de får vores mad og legetøj. Man læser avisen eller ser tv avisen som om det er en føljeton, som man flittigt følger med i hver dag, for at kunne afstemme sine input med de andre på arbejdspladsen eller andre steder, som jo har fået nøjagtig de samme input. Herefter er man stolt, og mener at være "rigtig og at have den rigtige mening" fordi man mener det samme. Men de informationer man får er man total ligeglad med. Det er jo bare en roman eller en føljeton, som opfattes som spændende at følge med i. Fortsættelse følger i morgen.

 

Kunst og kultur

Jeg synes, at vores kulturminister, skal gå i gang med at definere forskellen mellem Kunst og kultur. Tingene bliver blandet lidt for meget sammen. Kunst er det der bliver lavet på et teater, opera, koncerthus, atelierer, og så videre. Mens kultur er den måde mennesker omgår hinanden på. Menneskers identitet, måden vi tænker og ser os selv på. Definitionen af hvad der er dansk: Vores flag, vores grænse, og ikke mindst vores sprog. Man plejer at sige, at du bliver hvad du spiser. Men måske er det lige omvendt: Du spiser og lever efter hvad du er. Hvad hjælper det at løbe og motionere og gennemgå adskillige slankekure for at tabe sig, hvis det i virkeligheden er den måde vi lever og tænker på, der er den store synder. Vores identitet og selvværd kan være svær at få øje på, da vi konstant efterligner og sammenligner os med andre kulturer. Ved hjælp af mode, reklamer film, idoler mm, vil vi hele tiden være noget andet. Denne vantrivsel tror jeg, er den direkte årsag til danskernes vantrivsel.


At elske

Du kan først elske andre, når du elsker dig selv.
Til gengæld: Når du har lært, at elske dig selv,
så vil du automatisk elske alle andre.
At elske betyder nemlig "at kende".
Og først når du har lært dig selv at kende,
da vil du automatisk kende alle de andre.
Derfor: Øget kendskab til dig selv, betyder
øget kærlighed til dig selv o.s.v.
Erich Fromm: Fra bogen "Lær at elske dig selv".