Sokrates´forsvarstale

(På dansk ved professor Carsten Høeg)

 

Hvordan det gik jer, medens I hørte paa mine Anklageres Taler, det ved jeg ikke; men jeg for mit Vedkommende maa sige, at jeg var lige ved at glemme, hvordan jeg virkelig er: det lød saa overbevisende rigtigt, hvad de sagde. Men s a n dt var næsten ikke eet Ord af det altsammen. Der var navnlig een af deres mange løgnagtige Paastande, jeg undrede mig stærkt over; de sagde, at I maa være klar over, at jeg er en fremragende Taler, og passe godt paa ikke at lade jer overliste af mig. Det var virkelig det allerfrækkeste, synes jeg, at de ikke generede sig for at sige saadan noget, der jo øjeblikkelig vil bliye gendrevet af mig paa den mest haandgribelige Maade, naar I nu faar at høre, at jeg ikke paa nogen Maade er en fremragende Taler; - for de skulde da vel ikke mene, at den, der taler Sandheden, er en fremragende Taler? Hvis det er det, de mener, indrømmer jeg gærne, at jeg er en Taler og i et ganske andet Format end de selv