Sandhedens Evangelium

 

oversat og indledt af Søren Giversen

copyright ©1990by

SphinX forlag, København, og Søren Giversen

Omslag: Klaus Aarsleff

efter udkast af A. & A. K. Giversen

Sats og layout: SphinXats

Tryk: Narayana Press, Gylling

ISBN 8777590090

Sandhedens Evangelium er et gnostisk skrift; det vil sige, at det hører hjemme i en af de religiøse filosofiske bevægelser i oldtiden, hvis tilhængere man i vore dage med en fælles be­tegnelse kalder for gnostikerne.