Platon Staten

Dialogen er skrevet på et tidspunkt, hvor Platon havde udviklet sin filosofi temmeligt langt, formentlig omkring 370 fvt. I hvert fald kommer Platon i løbet af teksten rundt om de fleste af de problemer, han behandler i sine værker andetsteds; ikke mindst idélæren.
Det er en af Platons længste dialoger; den er inddelt i 10 'bøger' (men inddelingen er nok ikke lavet af Platon). Den er måske den mest indflydelsesrige af hans værker.
Dialogen er genfortalt; det er Sokrates, der dagen efter, den fandt sted, fortæller den til nogen, men hvem de er, fremgår ikke.

Samtalepartnerne: Sokrates, Kefalos (taleren Lysias' far), Polemarkhos (søn af Kefalos), Thrasymakhos (en sofist), samt Glaukon og Adeimantos (Platons ældre brødre).
Derudover er en række andre personer tilstede.