Glistrupbogen

 

Som årene går, udhules skæbnetrofatalismen og de andre barrierer, der endnu fastholder næsten alle ulandsmennesker i deres hjemregion.

Danmark har begrænset sin handlefrihed ved at tiltræde nogle traktater om, at vi er villige til at huse folk uden dansk indfødsret