Friedrich Nietzsche

 

 
Antikrist

 

Forbandelse over kristendommen

 

 

 

Indledt og oversat af

Arne Helligsøe Nielsen

 

Antikrist

oversat af Arne Helligsøe Nielsen efter

»Der Antichrist, Fluch auf das Christentum«, 1894,

udkom første gang på Vintens Forlag i 1973

Vintens Forlag 1973

og Hans Reitzels Forlag AIS, København 1994

Omslag; Helle Johnsen

Bogen er sat med Garamond hos Satsform, Åbyhøj

og trykt hos Aalborg Stiftsbogtrykkeri a/s

Printed in Denmark 1994

ISBN 87-412-3193-7