CHARLES DARWIN.

OM ARTERNES OPRINDELSE.

„Men hvad den materielle Verden angaaer, kunne vi i det Mindste sige saameget som saa —- vi kunne indse, at hvad der skeer, det fuldbyrdes ikke ved at Guddomsmagten sættes i Virksomhed ved hvert enkelt Tilfælde, men ifølge almene Love."